Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website van Bats Adviesbureau.

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene voorwaarden en diensten van en/of via deze website en deze disclaimer, prevaleren de Algemene voorwaarden van Bats Adviesbureau.

 

Gebruik van de website

De inhoud en informatie op deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bats Adviesbureau zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Bats Adviesbureau niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud en informatie. Bats Adviesbureau garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bats Adviesbureau wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Bats Adviesbureau links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bats Adviesbureau worden aanbevolen. Bats Adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bats Adviesbureau niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Informatie gebruiken

Bats Adviesbureau behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bats Adviesbureau of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Bats Adviesbureau behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

Contact

© Bats Adviesbureau 2015


E-mailen
Bellen
Map
Instagram